सणांना धर्माचा, ग्रंथाचा आधारावर साजरे केले जातात. या मधील अनेक सण हे मौसमी स्वरूपात पंचागाला अनुसरून असतात. मकर संक्रांती हा सण सर्व राज्यामध्ये वेगवेगळ्या सांस्कृतिक...