“गृहस्थस्य क्रियास्सर्वा न सिद्धयन्ति गृहं विना।“ घरा शिवाय एका गृहस्थ माणसाची कामे पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही. असं जरी मानल्या गेलं तरी पण काय आहे हे...